IDEA

Witaj na stronie
Świadomego Muzyka!

Twórcą idei Świadomego Muzyka jest
dr Tomasz Sośniak – pianista i pedagog. Strona poświęcona jest wszystkim tym, którzy chcą zyskać szersze spojrzenie na muzykę klasyczną oraz współczesną. Cała praca włożona w ten projekt dedykowana jest Uczniom i Nauczycielom każdego szczebla, ponieważ – niezależnie od wykształcenia – każdy z nas potrzebuje nieustannej motywacji i aktualizacji wiedzy.